Var Olaf Rye en leiesoldat?

General Olaf Rye. Maleri: Christian Krohg. Bildet tilhører Oslo Militære Samfund

Etter artikler om Olaf Rye i aviser i Telemark har lesere beskrevet Olaf Rye slik: «Han var jo bare en leiesoldat». Altså en måte å nedvurdere bøheringen på. Spesielt gjelder dette i Bø, hvor han ble født og vokste opp. Når udokumenterte påstander av denne typen får grobunn, er det kanskje forståelig at man ikke lar Olaf Rye å få en plass eller vei oppkalt etter seg i Bø. Men VAR Olaf Rye virkelig en leiesoldat: «En leiesoldat er en soldat som gjør tjeneste i et fremmed lands militærapparat og deltar i krig mot betaling».
Ifølge Genève-konvensjonene blir leiesoldater definert slik:

Armenske leiesoldater i den franske fremmedlegionen.Wikimedia Commons/The Armenian division of the French Foreign Legion/SourceUnknown

(a) er spesielt rekruttert lokalt eller utenlands for å kjempe i en væpnet konflikt;
(b) tar faktisk del i denne konflikten;
(c) er motivert til å ta del i konflikten først og fremst for personlig fortjeneste, som faktisk er lovet av, eller på vegne av en part i konflikten, materiell kompensasjon særdeles over det lovet til eller betalt til soldater av samme rang og funksjoner i de væpnede styrkene i den aktuelle parten;
(d) er ikke av nasjonalitet til en av partene, ei heller bor i et område under kontroll av en part i konflikten;
(e) er ikke en medlem av de væpnede styrkene av en av partene i konflikten; og
(f) har ikke blitt sendt av en stat som ikke er del av konflikten på offisielt oppdrag for den staten.

Olaf Rye var altså IKKE en leiesoldat ihht. Genève-konvensjonens definisjon
e): Han var alltid medlem av de væpnede styrkene av en av partene.
f): Han var alltid sendt av en stat som var del av konflikten.

Så er det slått fast en gang for alle!

Legg inn en kommentar