De tre og Napoleonskrigen

Wikimedia commons: Jacques-Louis David: The Emperor Napoleon in His Study at the Tuileri. (National Gallery of Art)

 

Har du fulgt me på serien «Les Miserables»? Den begynner i juni 1815, da Napoleon tapte i slaget ved Waterloo. Men visste du at det tre norske musketerene Olaf Rye, Frederik Adolph Schleppegrell og Hans Helgesen deltok som løytnanter bare noen dager etter Les Miserables begynnelse, etter flere ganger forgjeves å ha søkt Feltmarskalk Blücher om å få delta i krigen mot Napoleon? De tjenestegjorde akkurat da i den prøyssiske hæren. Vi sakser fra boken om Olaf Rye og de to kameratene:Det ender med tjeneste i den preussiske hæren. De blir godt mottatt av Blücher, som inviterer dem på taffel og underholder dem med historier om jakt og krig. Noen dager senere får de melding om at de må de ta til takke med secondløytnants grad i det Rhinske Landevernsregiment i Köln, hvor de får ansvaret for å lære opp rekrutter (de søkte om kapteins grad). Svært skuffet klager de til Blücher, men får til svar at han ikke fikk gjennomslag hos kongen (Fredrik Wilhelm III.) De må bli hvor de er mens den preussiske hæren marsjerer inn i Frankrike, hvor Napoleon nettopp har gått i land. Det er liten trøst i at de er blitt kompanisjefer, og at regimentssjefen sier at de er hans tre beste offiserer. De vil delta i felttoget mot Napoleon! Flere ganger henvender de seg til Blücher for å be om ansettelse i et aktivt korps, men til ingen nytte.

B. Willewalde: General Gebhard Leberecht von Blücher og Kossakker i Bautzen 1813. Wikimedia Commons/here / здесь

Olaf Rye skaffer seg både tyske og franske ordbøker, og begynner å studere fransk. Han tar også timer i fløytespill. Han avfinner seg med skjebnen, og prøver å tilpasse seg. Han besøker for første gang i sitt liv et kaffehus. Noen dager senere får de brev fra prins Christian Frederik, med penger, 36 louisdorer hver. Hele tiden plager det dem at de ikke får delta i felttoget mot Napoleon. Den 21. juni får de etterretning om at preusserne og engelskmennene har vunnet slagene ved Ligny og Waterloo, og igjen skriver de til fyrsten. Den 12. juli sender de brev til prins Christian Frederik, fyrst Blücher, og General Dobschütz. Så mottar de brev fra en Oberst Rühl, som gjentar et tidligere gitt løfte om en «fordelaktig ansettelse.» Så, endelig, den 25 juli får de beskjed om straks å avgå til det Zietenske korps, som står utenfor Paris. De skal melde seg hos prins August av Preussen, og ansettes i det 5. Westfalske regiment. 1. august kommer de til Neville, noen kilometer fra festningen Philippeville. 

Olaf Rye. Fra boken Min faders erindringer av F. Hegermann-Lindecrone. Scanning: Terje Dørumsgaard.

7. august får Olaf Rye ansvaret for å åpne løpegravene for festningen Philippeville. Arbeidet går rolig for seg frem til kl. 03:00 om morgenen; da blir de beskutt fra festningen. Han går av vakt kl. 04:00. Dagen etter starter bombarderingen av festningen, og kl. 22:00 om kvelden overgir franskmennene seg. Derfra rykker styrken videre. De deltar i et par trefninger, men franskmennene overgir seg uten særlig motstand. Den 15. oktober 1815 sender Olaf Rye søknad om avskjed til Blücher.

Her kan du lese om Hans Helgesen, som forble i Frankrike noen år, og som eskorterte den nye kongen etter keiser Napoleon.

Legg inn en kommentar