De tre musketerer

De tre musketerer og D´Artagnan. Le bastion de Saint-Gervais/Wikimedia Commons: Les Trois Mousquetaires/ Vivant Beaucé/La gravure est dans le domaine public selon Google Livres.

I 1844 skrev Alexandre Dumas boken om de tre musketerene Athos, Portos og Aramis, og D’Artagnans eventyrlige liv. De fire vennene ble uatskillelige og dratt inn i den politiske kampen i Frankrike. Norge har også sine musketerer; ikke romanfigurer, men tre ekte musketerer som ble kjent med hverandre i Det Telemarkske regiment, som også ble uatskillelige, og deltok i kamp i Frankrike. Om enn i noe mindre omfang enn Dumas musketerer. Olaf, Friedrich og Hans het de.
Bilde helt øverst: Festningen Philippeville. Originalt foto: By BUFO8 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Alle tegningene er fra boken Felttogene i vore første Frihedsaar av Holst og Larsen. Og her er de tre norske musketerene: Fra venstre Olaf Rye, Friedrich Adolph Schleppegrell og Hans Helgesen. De deltok i krigen mot Napoleon. Scanning: Terje Dørumsgaard
Charles Lock Eastlake: Napoleon Bonaparte ombord på Bellerophon i Plymouthsundet. 1815/Wikimedia Commons/The National Maritime Museum

OLAF RYE FRA BØ I TELEMARK

C. P. Meidell: Olaf Rye. Foto: Terje Dørumsgaard. Maleriet tilhører Krigsskolen, Oslo

De tre musketerene, som tjenestegjør i den prøyssiske hæren i 1815, søker om å få delta i krigen mot Napoleon den 21. juni, men får avslag. Det er liten trøst i at de er blitt kompanisjefer, og at regimentsjefen sier at de er hans tre beste offiserer. De vil delta i felttoget mot Napoleon! Flere ganger henvender de seg til feltmarskalk Blücher for å be om ansettelse i et aktivt korps, men til ingen nytte.
Så endelig, den 25 juli får de beskjed om straks å avgå til det Zietenske korps, i den 8. prøyssiske brigade, som står utenfor Paris.
Den 7. august 1815 får Olaf Rye ansvaret for å åpne løpegravene for festningen Philippeville i Belgia. Arbeidet går rolig for seg frem til klokken 03:00 om morgenen; da blir de beskutt fra festningen. Han går av vakt klokken 04:00. Dagen etter starter bombarderingen av festningen, og klokken 22:00 om kvelden overgir franskmennene seg. Derfra rykker styrken videre.

vennskapet ble etablert allerede i 1804

F. A. SCHLEPPEGRELL FRA BRUNLAUG

C. P. Meidell: F. A. Schleppegrell. Foto: Terje Dørumsgaard. Maleriet tilhører Krigsskolen, Oslo

ble født på gården Brunlaug ved Frederiksvern den 28. juni 1792. Faren var general Otto Henrik de Schleppegrell, moren Cathrine Abigael Zimmer. Slekten stammer fra Westfalen i Tyskland. Han utdannet seg på Det Norske Militære Institutt fra 1804 til 1806, sammen med Olaf Rye fra Bø i Telemark. Året etter utnevnes han til sekondløytnant og ansettes ved Det Telemarkske Regiment, hvor faren er regimentssjef.

HANS HELGESEN FRA CHRISTIANIA

C. P. Meidell: Hans Helgesen. Foto: Terje Dørumsgaard. Maleriet tilhører Krigsskolen, Oslo

ble født den 4. oktober 1793 i Christiania, som sønn av svenske Hans Heljeson. Moren er Karen Hansdatter. Begge to sannsynligvis født i Skåne. Foreldrenes håp om å utdanne Hans til prest må de oppgi, og for å venne ham til orden og stødighet, skaffer faren ham plass på det norske militærakademiet i 1811. Etter halvannet år, den 1. januar 1813, blir han dimittert fra akademiet med vitnesbyrdet «Meget godt», og utnevnes til sekondløytnant i Det Telemarkske Regiment. I september samme år forfremmes han til premierløytnant ved regimentets jegerkompani, med garnison i Fredriksværn. Det er nå han treffer Olaf Rye og Friedrich Adolph Schleppegrell første gang.

Du finner hele historien om de tre i boken Olaf Rye, som du kan lese mer om her. (se også forsiden av denne bloggen for kjøp av boken.)

Legg inn en kommentar