Olaf Rye minnes ved Ryes høj 2017

Minnestenen ved Ryes høj i villastrøket i Nordre Kobbelvej i Fredericia

Den 5. juli i år, som mange år tidligere, ble Olaf Rye minnet ved «Ryes høj» i Fredericia, rett i nærheten av stedet der han skal ha falt om morgenen den 5. jul 1849. Først sang man Danmark og Norges nasjonalsanger, og i år også de to sangene «Jeg elsker de grønne lunde» av Johannes Helm, og «Kongernes konge» av E. Homeman/Adolph Recke. Så ble fanene ført frem til Ryes høj, og Oberstløytnant Niels Ole Dyrn holdt minnetalen. Du kan både se film og høre talen opplest ved å klikke deg inn og scrolle deg nedover.

Fra minnehøytideligheten i 2002. Mogens Rye, Olaf Ryes tippoldebarn ved talerstolen, så tipptippoldebarnet Kasper i kopi av Olaf Ryes uniform, og til høyre oberstløytnant Niels Ole Dyrn, fra Ryes kaserne.
Besøket ved Ryes høj i 2002 var offisielt, med en delegasjon fra Olaf Ryes fødeplass i Bø i Telemark. Ordfører Arne Storhaug fra Bø taler.

Erik F. Rønnebech har gitt oss denne informasjonen om opprinnelsen til minnehøytideligheten ved Ryes høj:
Den oppsto som en privat tradisjon blant 4 bondegårder som lå omkring højen. I 1973 døde tradisjonen ut, kanskje fordi gårdene ble oppdelt til tomter, eller pga. manglende tilslutning fra de unge. Så gikk det 25 år uten høytideligheter ved højen.
Det var grunneierforeningen Nordbo som tok opp tradisjonen igjen i 1998, efter at Lisbeth Thygesen, som bor på Ryesgaard, i mange år hadde talt for en gjeninnførelse av tradisjonen. Beboerne fra de fire gårdene møttes hver 5. juli ved Ryeshøj for å minnes slaget og ikke minst Olaf Rye. Hver gård medbrakte en krans av eikeløv som ble lagt ved højens minnesten. «Barnene lekte og vi sang og tog derpå hjem til en av gårdene og drak kaffe», forteller Lisbeth Thusen, som ennå bor på sin fødegård Ryesgaard.

Efter minnehøytideligheten var det kaffe på Nordbø felleshus med alle som hadde deltatt. Her delegasjonen fra Norge med ledsagere, pluss noen fra vertskapet fra Fredericia, og greve Ingolf af Rosenborg med grevinne Sussie, her i samtale med Oblt. Ole Dyrn.

Ved premieren på den nyinnstiftede tradisjonen møtte en flokk beboere fra kvarteret omkring højen, samt en flok speidere fra Bülows gruppe, som har klubblokaler ved siden av Nordbos felleshus.
Overlærer Kamma Varming holdt en tale etter kransenedleggelsen, og ga et bilde af soldaten og den sivile Olaf Rye. Under hele høytideligheten silte regnet ned i strie strømmer. Efterpå samtaltes man ved kaffen i Nordbos felleshus.

Stedet general Olaf Rye falt

Og her skal general Olaf Rye ha falt, mellom 150 og 200 meter bortenfor Ryes Høj er denne stenen satt opp. Midt i et byggefelt i dag.


KLIKK PÅ BILDET UNDER SÅ KAN DU SE VIDEOEN MED TALEN:

Soldater i tidsriktige uniformer ved Ryes høj den 5. juli 2017.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: