Olaf Ryes slektstre

Fra boken Felttogene i vore første Frihedsaar av Frits Holst og Axel Larsen.

I boken om Olaf Rye kan vi lese om tragediene som rammet ham i ekteskapene hans, 3 av hans 4 barn dør i ung alder, bare senere Herredsskriver Heinrich Mathias Olaf lever opp. Han ble født i 1843 og døde i 1921. Hans kone var Ida Christine Christensen, født i 1863, død i 1927. Det er hans etterkommere slektstreet nå er ajourført med frem til i dag.

General Olaf Rye malt av Christian Krohg.

Det var under tiden i Rendsborg tragediene rammet Olaf Rye. Ikke bare døde de tre barna i løpet av relativt kort tid, også hans to første koner, som var søstre, mistet han.
Og her er hele slektstreet i PDF, ajourført med velvillig hjelp fra Oberstløytnant Niels Ole Dyrn og eldste etterkommer, Ida Birgitte Rye:

Ryefamiliens slektstre side 1

Ryefamiliens slektstre side 2

Legg inn en kommentar