Olaf Rye minnes i Fredericia

Herman Wilhelm Bissen: Olaf Rye. Garnisonskirkegården i København.

I år er det 170 år siden Olaf Rye falt ved Trældeskansen i Fredericia, natten mellom 5. og 6. juli 1849. Tradisjonen tro: Også i år vil oberstløytnant Niels Ole Dyrn holde minnetalen over generalen, ved Ryes Høj. Som han har gjort de siste 23 årene. Men kanskje for siste gang?
Her kan du se hva som skjer i Fredericia 5. og 6.juli.

Speider, faner og soldater ved Ryes Høj ved en tidligere kransenedleggelse. Oberstløytnant Niels Ole Dyrn legger ned Hærens krans.

Hver 5. juli avholdes det kransenedleggelse ved Ryes Høj, et par hundre meter fra der man mener General Olaf Rye falt. Et hundretalls personer pleier å være til stede under minnesamlingen, som åpner med at man synger den danske og norske nasjonalsangen. Så blir kranser og blomster lagt ved den store minnestenen øverst på høyden som er bygget opp. Etter seremonien går de fremmøtte til Norbohuset hvor det er kaffe å få.

Mens vi venter på talen ved Ryes Høj. Fra 2017. Oberstløytnant Niels Ole Dyrn gjør seg klar.

Her er litt om begivenheten: https://www.6juli.dk/kalender/vi-mindes-general-rye

Fra fjorårets kransenedleggelse: Ida og Philip Rye under kaffen i Norbohuset etter minnehøytideligheten. Ida Rye kjøpte 4 eksemplarer av boken om Olaf Rye, hvorav tre vil bli gitt som gaver.

Merkelig lov

Oberstløytnant Niels Ole Dyrn har besluttet å avslutte kransenedleggelsen på Ryes Høj for fremtiden, dersom ikke loven forandres. Årsaken er en merkelig lovparagraf i Danmark, som sier at pensjonerte offiserer ikke får lov til å bære sabel, heller ikke ved minnehøytidligheter som kransenedleggelser. Det vil igjen si at oberstløytnant Dyrn må foreta kransenedleggelsen med ureglementert uniform, og det gjør man ganske enkelt ikke. Han søkte politiet, men fikk avslag. Det arbeides nå med å få loven endret.

Kjøp boken om Olaf Rye direkte på nettet

Dersom du er interessert i boken om Olaf Rye og de to andre musketerene Schleppegrell og Helgesens utrolige liv, kan du kjøpe den direkte på nettet, i feltet til høyre på denne siden. Du kan også kjøpe den her: Forsvarsmuseet i Oslo, Akademika Bø, og Notabene Bø.

Legg inn en kommentar