Olaf Ryes venner

Bildet er scannet fra boken Felttogene i vore første Frihedsaar av Frits Holst og Axel Larsen.

I 1999 ble venneforeningen Olaf Ryes venner opprettet. Fra juni 2000 og frem til Ryejubileet 16 til 18 november 2001 ble det utgitt 11 vennebrev og 11 Illustreret Nyhedsblad med spredte hendelser fra Olaf Ryes liv.
Her er: Vennebrev 1 til 5 i PDF KLIKK FOR Å SE DEM!

Legg inn en kommentar