Ryes høj 2018, norsk versjon

Ida Rye holder talen før hun la ned hærens krans ved minnestenen øverst, midt i bildet.

Det årlige minnearrangementet ved Ryes høj i Fredericia ble avviklet i et nydelig sommervær, og med rundt hundre menneske til stede. Ryes høj ligger et par hundre meter fra stedet hvor general Olaf Rye falt noe over kl 03 om morgenen den 6. juli 1849. Årets gjest var Ida Rye, generalens eldste tippoldebarn, og sønnen Philip. Ida Rye holdt først en tale om sin tippoldefar, og la deretter ned hærens krans ved minnestenen.

VIDEOFILM: Oberstløytnant Niels Ole Dyrn ønsker alle velkommen og informerer om dagens program. Et hundretalls personer var til stede og kastet glans over minnesamlingen, som åpner med at man synger den danske og norske nasjonalsangen. Så blir kranser og blomster lagt ved den store minnestenen øverst på høyden som er bygget opp.

Før Ida Rye la ned kransen fra hæren, holdt orlogskaptein (R) Terje Dørumsgaard en tale, som også hadde med en hilsen fra Olav Kasland, ordføreren i Bø kommune i Telemark, Olaf Ryes fødested. Her ligger den:

TALE FREDERICIA NORSK

Ida og Philip Rye under kaffen i Norbohuset etter minnehøytideligheten. Ida Rye kjøpte 4 eksemplarer av boken om Olaf Rye, hvorav tre vil bli gitt som gaver.
Historien om Ida Rye ble dekket av avisen Fredericia Dagblad, og her kan du lese den i PDF:

FREDERICIA DAGBLAD

Mange deltok under kaffen i Norbohuset etter seremonien. Her en tidligere dansk marinemann som studerer boken om Olaf Rye.

Dersom du er interessert i boken om Olaf Rye og de to andre musketerene Schleppegrell og Helgesens utrolige liv får du kjøpt den her:
Forsvarsmuseet i Oslo, Akademika Bø, Notabene Bø, Notabene Lietorvet (Skien)
Og selvfølgelig direkte på nettet med bankkort, i feltet til høyre på denne siden. For Danmark, se i den danske versjonen om Ryes høj.

Etter seremonien og etterfølgende kaffe takket formannen for Nordbyens beboerforening, Finn Jensen, for fremmøtet, og overrakte oberstløytnant Niels Ole Dyrn en gave som takk for et prikkfritt gjennomført arrangement.

Legg inn en kommentar