Boken om general Olaf Rye fra Bø i Telemark

Klikk på bildet for større bilde.

Dette er den eventyrlige historien om Olaf Rye som ble født i Bø i Telemark 16. november 1791, og ble en av Danmarks store helter. Etter å ha kjempet mot svenskene sammen med de to løytnantene Frederik Adolph Schleppegrell og Hans Helgesen i Det Telemarkske regiment, nektet de tre å avlegge ed til svenskekongen i 1814. Året etter forlot de Norge og gikk i tysk tjeneste mot Napoleon, men meldte seg senere til oppdrag i den danske armeen. Rye og Schleppegrell forble i Danmark hele livet, Hans Helgesen ble igjen i Frankrike en periode, men kom senere inn i den danske armeen. ISBN 978-82-690891-0-3. BOKEN ER GITT TILSKUDD FRA ECKBOS LEGAT.
Uthevet bilde over: C. P. Meidell: Generalene Olaf Rye og F. A. Schleppegrell, og oberst Hans Helgesen. Foto: Terje Dørumsgaard. Bildene tilhører Krigsskolen, Oslo.

Klikk på bildet for større bilde

Allerede som 10-åring søkes Olaf Rye inn på Det Norske Militære Institutt i Christiania.

Klikk på bildet for større bilde

Militærslekten Rye blir også fyldig omtalt; ingen familie fra Bø har satt så dype spor etter seg utenfor Bø og Telemark som Ryefamilien.

Klikk på bildet for større bilde.

I 26 år fra 1816 tjenestegjorde Olaf Rye i Rendsborg i Slesvig-Holstein. Han giftet seg tysk, og opplevde store familietragedier. “De tre musketerer” satte dype spor etter seg i Danmark; Olaf Rye og F. A. Schleppegrell som generaler, Hans Helgesen som oberst. Olaf Rye falt i 1849, Schleppegrell året etter, mens Hans Helgesen døde en naturlig død i Rendsborg i 1858. I boken brukes det mye bilder, sitater og anekdoter for å gi et inntrykk av de tre kameratenes karakter. De var alle sterke personligheter, og ble av samtiden oppfattet som omsorgsfulle offiserer som satte sine mannskapers ve og vel høyt.

Legg inn en kommentar