Proklamasjon til hæren!

Bülows proklamasjon 800 px

Den 7. juli 1849 skrev overgeneral Bülow denne proklamasjonen til hæren. Over ser du en kopi som vi har fått oversendt fra oberstløytnant Niels Ole Dyrn i Fredericia, som også leste den opp på Ryeshøj under talen 5. juli i år i Fredericia. General Bülow var Olaf Ryes gode venn, de bodde også sammen i et tofamiliehus i København lenge. (Det uthevede bildet øverst: Museerne i Fredericia)
KLIKK DEG INN HER FOR OVERSETTELSE:Her er en oversettelse til norsk:

(Ligger også HER, som video fra minnehøytideligheten.)

Proklamasjon til hæren!

Soldater! Dere har påny rettferdiggjort de forventninger som fedrelandet nærer om deres tapperhet og heltemot.
I raske stormløp gikk dere frem mot de fiendtlige forskansninger. Disse kom derved hurtig i vår makt og ble uskadeliggjort.
Dere har tatt 1800 fanger, hvorav 30 offiserer, erobret 34 stykk skyts, mange hundre geværer og mye krigsforråd.
Fienden vek deretter tilbake på alle punkter, og dere renset avsnittet foran Frederits (Fredericia), idet dere befridde festningen for inneslutning og gjenopprettet den frie forbindelse samtidig.
Soldater! Min glede og min stolthet er det å kommandere en så tapper armè.
Motta min takk for deres mandige ferd!
Seierens jubel over det hele land være deres rikelige lønn for utståtte farer og møysommeligheter.
Blant de helter som i går beseglet deres kjærlighet til fedrelandet med deres blod, vil dere med smerte og savn bemerke den høyhjertede, tapre general Olaf Rye.
Dere vil minnes hans kyndige anførsle, hans omsorg for deres velvære, hans rastløse virksomhet og hans deltakelse i deres farer og deres kamper.
Dog hans lodd er skjønn: han bøtet heltedøden på ærens mark!

Leve Kongen og Fedrelandet!

Hovedkvarteret, den 7. juli 1849.

Bülow.

 

 

Legg inn en kommentar