Landmåleren Olaf Rye

 

amt2_bratsberg-amt-48_1792 M A Rye lav
Olaf Ryes far, Mathias Andreas, tegnet i 1792 dette kartet over Telemark. © Kartverket. Amtskartsamling, Telemark 1792. Karttegner/ oppmåler: Mathias Andreas Rye. Kopi fra 1929. Originalen tilhører Det Kgl. Bibliotek, København. Uthevet bildet øverst er utsnitt av Bø-området, hvor han bodde.

I perioden 1810 til 1814 besto mye av arbeidet til Olaf Rye i å være landmåler og karttegner for rentekammeret. Om sommeren var han på oppmåling, og i vinterhalvåret satt han hjemme i Bø eller hos søsteren Anna Dorthea i Kviteseid og ferdiggjorde arbeidene. Rentekammeret var blant annet ansvarlig for administrasjon av statens eiendommer, herunder skog, veier og bygninger. I 1812 arbeidet både Olaf Rye og Fr. A. Schleppegrell sammen om å kartlegge grevskapet Laurvig. I Kartverkets historiske arkiver finnes flere av disse kartene. Også Olaf Ryes far Mathias Andreas, og broren Johan Mathias på Oterholt jobbet som oppmålere og karttegnere.

amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-18_1812 Rye og Schl mfl lav
© Kartverket. Jarlsberg og Larviks amt, 1812. Tegnet av Olaf Rye, Fr. A. Schleppegrell og flere.

2 av tegnerne av dette kartet over Sandefjord by er løytnantene Olaf Rye og Fr. A. Schleppegrell. Kartet er sannsynligvis blant de første de to kameratene tegnet sammen, i 1812.

fbscan at { 310 3 mm } ; orientation upperLeftOrigin ; speed 29
© Kartverket. Karttegning grevskapet Laurvig i 1812. Oppmålt og tegnet av Løytnant Fr. A. Schleppegrell.
fbscan at { 480 3 mm } ; orientation upperLeftOrigin ; speed 28.1
© Kartverket. Kart fra oppmålingene av grevskapet Laurvig. Oppmålt og tegnet av Olaf Ryes bror Johan Mathias, som var Bøs andre ordfører og bodde på gården Oterholt. Tegnet i 1813.

 

Legg inn en kommentar