Hans Helgesen, franskekongens ledsager

Hans Helgesen 04.10.1793-28.02.1858. Officer Fotograf:. G.P. Jacobsen Acc. Kort- og Billedafdelingen/KOB Det Kongelige Bibliotek.

Også Larvik har gatenavn oppkalt etter de tre løytnantene som forlot Norge i 1815. Side om side ligger de tre gatene, som vi ser på det uthevede bildet øverst. Fotografiet over viser Hans Helgesen rundt 1850. Sannsynligvis det eneste fotografiet som finnes av dem. Hans Helgesen var uten tvil den mest originale av de tre, og i en lang periode bodde og tjenestegjorde han i Frankrike. Han var en betrodd offiser, noe kong Ludvig Philip av Frankrike visste å benytte seg av. 

Kongens ledsager i 1830

Franz Xaver Winterhalter: Kong Louis Philip. Wikimedia commons/Ribberlin/ Versaillepalasset

Utdrag fra boken om Olaf Rye:

«Helgesen kjenner flere av offiserene som ble utstøtt av hæren fordi de var keiservennlige, og som nå tilbyr det misfornøyde folk sin tjeneste. Den nye, og siste franske kongen, Ludvig Philip av Orléans utnevner ham til offiser i nasjonalgarden, og en av generalene ansetter ham som adjutant. Helgesen får i oppdrag å ledsage Kong Ludvig Philip fra slottet Neuilly og til Paris, og av Marquis de La Fayette blir han betrodd å føre eskorten som bringer konjuvèlene i sikkerhet.»

(Kong Ludvig Philip, den siste franske kongen, var i landflyktighet under Napoleons regjeringstid i Frankrike. I 1795 reiste han inkognito i Norge, under navnet Herr Müller, sammen med en italiensk greve, som kalte seg Froberg. Med seg hadde de også en islending som virket som tolk, og tjeneren Baoudoin. De var innom så forskjellige steder som Moss, Christiania, Gudbrandsdalen, Trondheim, Bodø, Alta og Nordkapp. Lenge bodde de hos konsul Buck i Hammerfest og hos hans bror, handelsmannen Buck, i Måsøy. )

Legg inn en kommentar