Deilig er jorden,- historien

 

General F A Schleppegrell
O. Bache: General Fr. A. Schleppegrell ved Isted/Wikimedia commons.wikimedia.org/Bjoertvedt

«Deilig er jorden» er en av skandinavias mest populære salmer, og i Danmark en julesalme elsket av mange. Den ble utgitt 8. september 1850, kort tid etter det avgjørende slaget i treårskrigen, slaget ved Isted, hvor general Frederik Adolph Schleppegrell falt. Bernhard Severin Ingemann, som skrev salmen, hadde ikke ment den som en julesalme, men en fredssalme. I dag brukes den da også hele året. Men hva var bakgrunnen for den?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Chr. Alb. Jensen: B. S. Ingemann 1844/Wikimedia commons/Nationalhistorisk museum på Frederiksborg slott.

Salmen ble utgitt bare noen måneder etter slaget ved Isted den 25. juli. Både de danske og slesvig-holsteinske styrkene led store tap, 1 379 soldater mistet livet, og flere tusen ble såret.
En våpenhvile var enda ikke inngått da Ingemann utga salmen 8. september. Den slutter med: «Fred over jorden! Mennesket fryd deg! Oss er en evig frelser født!»
En salme av mange ansett som et ønske og håp om fred blant nasjoner, og fred i hjertet, midt under krigen og ufreden. Men også skrevet som en protest mot krigen. En krig som i ettertid viste seg å ikke løse noe som helst. En unødvendig krig.
«Ingemann så utover landskapet i Sorø og ble beveget av det flotte landskapet, samtidig som han var preget av konflikten som raste.»
Fredssalmen Deilig er jorden skapte et håp i den mørke krigstiden, i en krig som hadde rast i tre år.
Relasjonen til julen skyldtes tredje vers, hvor englenes sang til hyrdene under Jesu fødsel blir omtalt.

Deilig er jorden

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang,
aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang!

Englene sang den først for markens hyrder,
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden! Menneske fryd deg.
Oss er en evig frelser født!

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: