Et lite tips om boken!

Gården Nerbø, hvor Olaf Rye vokste opp. Maleri av Torleiv Stadskleiv

Som jeg har skrevet i forordet til boken, kan du følge de tre kameratenes liv enkeltvis. I hvert kapittel etter nr. 3, ligger det underkapittler med de tres navn. Det vil si at dersom du ønsker å lese hele historien om feks Schleppegrell, finner du navnet hans i hvert kapittel.

Minnemynt for Frederik Adolph Schleppegrell.

En grei måte å gjøre det på er å lete frem alle underkapitlene om Schleppegrell, notere ned sidenumrene, og så lese sidene kronologisk etterpå.
Det samme kan du også gjøre med Hans Helgesen.

KOS DEG MED HISTORIEN OM DE TRE!

Legg inn en kommentar