De tre norske graner!

Minnesmerke over De tre norske graner, reist ved Krigsskolen, Oslo, i andre halvparten av 1990-tallet. Foto: Hans P. Hosar. Slik så de tre graner ut før de ble hugget ned og erstattet av nye.

For et par uker siden var jeg på Krigsskolen og overrakte skolesjefen, oberst Erlend Bekkestad, et eksemplar av boken om Olaf Rye som takk for bruk av bilder i boken. Etter en hyggelig prat, tok jeg noen bilder av De tre graner; dvs trærne som er plantet for å minnes de tre; Olaf Rye, Fr. A. Schleppegrell, og Hans Helgesen. De relativt nyplantede trærne trenger nok litt hjelp underveis videre.

Og slik så de nye tre graner ut. Litt puslete kanskje, hadde nok vært enklere med litt fyldigere graner enn disse. Men med godt stell får vi håpe det går bra.

De tre graner er altså plantet for å minnes de tre kameratene som forlot Norge og ble blant Danmarks største helter. Du finner også igjen de tre graner i bybildet i Oslo; Olaf Ryes plass, Schleppegrells gate og Helgesens gate ligger alle rett i nærheten av hverandre. Det samme gjør de i Larvik.

Danske trær

Årsaken til at de ble plantet om igjen er at granene som sto der var danske. De nye er norske, som seg hør og bør for De tre norske graner.

Og slik ser minnestenen for de tre norske graner ut.

Og slik var den historien!

Legg inn en kommentar