Johan Mathias og Haukelivegen

Postkort Haukelivegen anno 1905: Wikimedia Commons/Nasjonalbiblioteket

Oberstløytnant Johan Mathias, Bøs andre ordfører og Olaf Ryes bror, som bodde på sjefsgården Oterholt, var i tillegg til mye annet også veiingeniør. Han hadde ansvaret for byggingen av Svangstrandveien i Lier i 1857. Også Haukelivegen var han innblandet i, da han som ung kaptein, sammen med en kollega, gikk god for stikkingen som var utført før Haukelivegen ble bygget.
Uthevet bilde helt øverst: Utsnitt av tegning av Svangstrandvegen, Lier. Foto: Lier kommune.

Oberstløytnant Johan Mathias Rye. Foto: Anne og Knut Moe, Oterholt. Scanning: Terje Dørumsgaard

I 1842 ble Johan Mathias valgt til Bøs andre ordfører. Dette vervet skjøttet han på beste måte til han flyttet fra Bø og til Horten i 1852. Han fikk mye å si for bygda i en grunnleggende periode for oppbyggingen av det kommunale selvstyret. Broren Johan Henrik var formann i kommisjonen som forberedte formannskapsloven av 1837, så de har nok helt sikkert drøftet både den og ordførervervet med hverandre. Johan Mathias gjorde også mye for å føre Formannskapsloven ut i livet i Bø. I Bø var Johan Mathias en svært godt likt mann; han hjalp mange fatige bønder og andre, og ble kalt «en velgjerdsmann for bygda».

Legg inn en kommentar